contact  |   aanmelden  |   inloggen


Aan de slag met Gezonde School-aanpak?
Op www.gezondeschool.nl vindt u hiervoor informatie, tips en handvatten. Het werken aan de Gezonde School betekent niet dat uw mbo-school per se meer moet doen op het gebied van gezondheid. Het gaat er om de tijd en aandacht op dit terrein op de meest effectieve manier in te zetten. De Gezonde School-aanpak helpt u daarbij.
Een belangrijk instrument voor de Gezonde School is Testjeleefstijl. Dit is een online applicatie die studenten helpt bij het maken van gezonde leefstijlkeuzes. Op basis van de uitkomsten van Testjeleefstijl kunt u bepalen aan welke thema’s uw school aandacht besteedt. In de lessendatabase vindt u per thema mogelijke lessen.